Documentatie

Hier vindt u (wets)artikelen, scripties en andere documenten aangaande insolventies.

Links:
-Integrale tekst van de Faillissementswet uit 1893.
-CBS: kerncijfers uitgesproken faillissementen.
-Recofa; richtlijnen voor faillissementen en surseances.
-Faillissementsfraude; webpagina van het Openbaar Ministerie.
-Kennisplatform Faillissementsfraude.
-INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten.
-Faillissementsverslagen.com. Alle verslagen geïndexeerd en doorzoekbaar.
-Faillissementenregister, doorzoek alle actuele faillissementen.
-FinChamps.com, state of the art software voor incasso en dossiervorming.
-Via IndienenCurator.nl kunt u snel en eenvoudig uw vordering in een faillissement indienen bij de curator.
-Via de software van InsolventieBeheer.nl kunnen curatoren hun dossiers efficient beheren.

Artikelen:
-Wat betekent een persoonlijk faillissement voor u?
-Wat betekent een faillissement voor de bestuurder van een rechtspersoon?
-Informatie met betrekking tot de WSNP.
-Informatie met betrekking tot het aanvragen van het eigen faillissement.
-Informatie met betrekking tot het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar.

Scripties en proefschriften inzake insolventie:
-Scriptie van Patrick de Wit "De accountant en zijn continuïteitsvoorspelling". Klik hier voor het bestand
-Master thesis van Rob Slotemaker "Prediction of Corporate Bankruptcy". Klik hier voor het bestand
-Scriptie van Jaap Zoer "De continueringsbeslissing: Stoppen of doorgaan?". Klik hier voor het bestand
-Scriptie van Pieter Alders "Prijsbepalende factoren bij verkoop uit faillissement". Klik hier voor het bestand