Documentatie

Hier vindt u (wets)artikelen, scripties en andere documenten aangaande insolventies.

Links:
-Integrale tekst van de Faillissementswet uit 1893. Klik hier.
-CBS: kerncijfers uitgesproken faillissementen. Klik hier.
-Recofa; richtlijnen voor faillissementen en surseances. Klik hier.
-Faillissementsfraude; webpagina van het Openbaar Ministerie. Klik hier.
-Kennisplatform Faillissementsfraude. Klik hier.
-INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten. Klik hier.
-Faillissementsverslagen.com. Alle verslagen geïndexeerd en doorzoekbaar. Klik hier.
-ZekerMailen.nl = emailen met bericht van ontvangst. Klik hier.
-CreditHub.nl, web services portal met API naar de dagelijkse insolventies. Klik hier.
-Faillissementenregister, doorzoek alle actuele faillissementen. Klik hier.
-Via IndienenCurator.nl kunt u snel en eenvoudig uw vordering in een faillissement indienen bij de curator. Klik hier.

Artikelen:
-Wat betekent een persoonlijk faillissement voor u? Klik hier.
-Wat betekent een faillissement voor de bestuurder van een rechtspersoon?Klik hier.
-Informatie met betrekking tot de WSNP. Klik hier.
-Informatie met betrekking tot het aanvragen van het eigen faillissement. Klik hier.
-Informatie met betrekking tot het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar. Klik hier.

Scripties en proefschriften inzake insolventie:
-Scriptie van Patrick de Wit "De accountant en zijn continuïteitsvoorspelling". Klik hier voor het bestand
-Master thesis van Rob Slotemaker "Prediction of Corporate Bankruptcy". Klik hier voor het bestand
-Scriptie van Jaap Zoer "De continueringsbeslissing: Stoppen of doorgaan?". Klik hier voor het bestand
-Scriptie van Pieter Alders "Prijsbepalende factoren bij verkoop uit faillissement". Klik hier voor het bestand