Internationale insolventies


Wij krijgen regelmatig vragen of wij ook buitenlandse insolventies in onze database hebben. Helaas hebben we dat niet, en is ook lastig te realiseren omdat ieder land een andere manier van registreren heeft (en vaak zijn er binnen een land weer regio's die afwijken) of omdat sommige landen helemaal geen centrale faillissementen database kennen. Daarom publiceren we hier een lijst met landen en hun organisaties die naar ons weten het beste in staat zijn actuele en accurate informatie te geven over de insolventies in hun land.Land Organisatie Website Toelichting
België Falingen.com www.falingen.com Zusje van het Nederlandse Faillissementen.com
Duitsland Ministerie van Justitie www.insolvenzbekanntmachungen.de Officiële site van het ministerie van justitie, maar niet erg gebruiksvriendelijk.
Frankrijk NB NB Frankrijk kent helaas geen centrale insolventie database voor bedrijven.
Verenigd Koninkrijk NB NB Engeland kent helaas geen centrale insolventie database voor bedrijven.
Spanje Registro Público Concursal www.publicidadconcursal.es Dit register is uitsluitend in het Spaans beschikbaar.
Oostenrijk Ministerie van Justitie www.edikte.justiz.gv.at Geen kosten, alleen in het Duits.
Finland Legal Register Centre www.oikeusrekisterikeskus.fi/en/index Helaas geen online opzoeking mogelijk. Verzoeken om informatie moeten schriftelijk worden ingediend.
Portugal Ministerie van Justitie www.citius.mj.pt Database is gratis te doorzoeken, maar alleen in het Portugees.
Bulgarije Ministerie van Justitie bankruptcy.justice.government.bg/ Database met lopende faillissementsonderzoeken. Alleen in het Bulgaars.
Tjechië Ministerie van Justitie isir.justice.cz/ Alle faillissementen sinds 2008.
Denemarken NB NB Denemarken kent geen centrale insolventie database.
Ierland Companies Registration Office www.cro.ie Er is geen centrale insolventie database, maar gegevens over faillissementen kunnen via deze site worden opgevraagd (tegen betaling).
Griekenland NB NB Er is geen centrale insolventie database in Ierland.
Italië NB NB Momenteel geen centrale database, wordt wel aan gewerkt.
Polen Ministerie van Justitie www.gov.pl Het insolventieregister is onderdeel van de rechtspraak databaes. Toegang is gratis.